We Have More Than 40 Years of Experience.
News Center
  1. Home >
  2. Sandstone equipment >
  3. khetri mines statekhewra salt mine in urdu

Khetri Mines Statekhewra Salt Mine In Urdu

hms1&2, non ferrous ,state tennries ltd. tonk raj h.o pasrotia bharni deoli bhanchi mandawar harshawara nayagaon deopura mahuwara jawar singhatwara zawar mines padla makro tatija kcpt khetri nagar dhana manota kalan khetri nagar kharkhara kudi patodi thob pachpadra salt patau khurd tirsinghdi kalewa pachpadra .r. r. roto packaging ind. (911204346669),state tennries ltd. tonk raj h.o pasrotia bharni deoli bhanchi mandawar harshawara nayagaon deopura mahuwara jawar singhatwara zawar mines padla makro tatija kcpt khetri nagar dhana manota kalan khetri nagar kharkhara kudi patodi thob pachpadra salt patau khurd tirsinghdi kalewa pachpadra .gkn driveline (india) ltd. (911292232531/2232731 ,state tennries ltd. tonk raj h.o pasrotia bharni deoli bhanchi mandawar harshawara nayagaon deopura mahuwara jawar singhatwara zawar mines padla makro tatija kcpt khetri nagar dhana manota kalan khetri nagar kharkhara kudi patodi thob pachpadra salt patau khurd tirsinghdi kalewa pachpadra .amit embroidery (911203080525/26/27/28/29 ,state tennries ltd. tonk raj h.o pasrotia bharni deoli bhanchi mandawar harshawara nayagaon deopura mahuwara jawar singhatwara zawar mines padla makro tatija kcpt khetri nagar dhana manota kalan khetri nagar kharkhara kudi patodi thob pachpadra salt patau khurd tirsinghdi kalewa pachpadra .

Get Price