Algemene voorwaarden

THEMAMANDVERHUUR

Huur

De huur van een themamand/kist dient contant te worden voldaan aan een van de medewerkers van JECKS op het moment dat de themamand/kist wordt opgehaald.

Overeenkomst

De huurovereenkomst met JECKS  komt tot stand op het moment dat een geïnteresseerde aan JECKS te kennen geeft haar themamand/kist te willen huren tegen de aangegeven voorwaarden. Dit kan enkel geschieden door middel van persoonlijk / telefonisch contact met een van de medewerkers van JECKS.  Aan het invullen van het contactformulier kan geïnteresseerde geen rechten ontlenen.

Borg

JECKS vraagt aan de huurder een bedrag van 100 euro als borg. Dit bedrag dient contant te worden voldaan bij het ophalen van de themamand/kist samen met de huurprijs. Van betaling van de borg ontvangt de huurder een kwitantie. Voordat de themamand/kist wordt afgegeven wordt samen met de huurder de inhoud van de themamand/kist bekeken. Wanneer bepaald is dat de themamand/kist compleet is wordt de checklijst afgetekend door huurder en de medewerker van JECKS.  De lijst blijft in het bezit van JECKS en zal bij het terugbrengen van de themamand/kist eveneens worden gehanteerd. Wanneer alle spullen van de themamand/kist onbeschadigd aanwezig zijn, wordt de borg aan de huurder geretourneerd.

Terugbrengen

De themamand/kist dient uiterlijk een dag na het feestje te worden teruggebracht. JECKS behoudt zich het recht voor de huurder te verplichten de kist aan het einde van het feestje terug te bezorgen, mocht dit gezien haar planning nodig zijn. De huurder dient aan het verzoek mee te werken. In overleg met JECKS bestaat de mogelijkheid om tegen vergoeding de themamand thuis op te laten halen.

Te laat

Wanneer de themamand/kist niet tijdig ( uiterlijk de dag na het feestje) wordt teruggebracht, berekenen wij per dag 30 euro, tenzij anders met JECKS is overeengekomen.

Beschadiging

In geval van beschadigingen en/of vermissing van de spullen van de themamand/kist wordt de schade verrekend met de betaalde borg. De vaststelling van de beschadiging(en) en/of vermissing(en), geschiedt aan de hand van de lijst van aanwezige spullen. Mocht de door de huurder betaalde borg niet toereikend zijn, dan is de huurder voor het meerdere aan schade aansprakelijk. Dit bedrag zal door JECKS onverkort aan de huurder in rekening worden gebracht.

Incasso

Wanneer de huurder door JECKS aansprakelijk wordt gesteld voor de door haar geleden schade, dan dient het door JECKS vastgestelde bedrag binnen twee weken door de huurder te worden voldaan. Indien het geld door JECKS  niet binnen de gestelde termijn van twee weken wordt ontvangen, wordt overgegaan tot het opstarten van een incassoprocedure. Alle bijkomende kosten zullen in dat geval voor de huurder zijn.

Aansprakelijkheid

De themamand/kist mag alleen worden gebruikt onder toezicht van minimaal een volwassene en voor het gebruik waarvoor hij bedoeld is. JECKS erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade veroorzaakt door of vanwege spullen uit haar themamand/kist.

Annuleren

De reservering van een themamand/kist kan uiterlijk een week voor het geplande feestje telefonisch of per mail worden geannuleerd door de huurder. Aan haar worden dan door JECKS geen kosten in rekening gebracht. Indien de huurder na de gestelde termijn annuleert, wordt door JECKS aan de huurder een bedrag in rekening gebracht van 30 euro. Wanneer de annulering plaatsvindt op de dag van het ophalen/bezorgen van de themamand, wordt het gehelde huurbedrag in rekening gebracht. Dit bedrag dient uiterlijk binnen twee weken na annulering te zijn bijgeschreven op de rekening van JECKS. Wanneer niet binnen deze termijn het bedrag door JECKS is ontvangen, gaat zij zonder nadere ingebrekestelling over tot het opstarten van een gerechtelijke procedure. Alle bijkomende kosten zullen in dat geval voor de huurder zijn.

CREATIEVE KINDERFEESTJES, THEMAFEESTJES, ZEEPKETTINGFEESTJES en WORKSHOPS

Annuleren

Als er uwerzijds 2 weken voor aanvang van de workshop of het feestje geannuleerd wordt, zal het gehele bedrag worden terugbetaald. Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang  van de workshop of het feestje, wordt 50% van het bedrag terugbetaald. Bij annulering tussen 0 en 7 dagen voor aanvang van de workshop of het feestje vervalt het recht op teruggave van het bedrag. Bij annulering door JECKS wordt u eerst de mogelijkheid geboden om de workshop of het feestje op een andere datum te volgen. Is hier geen passende oplossing voor te vinden, dan zal  het volledige bedrag vergoed worden.